Quantcast
Skip to main content

Presentamos a primera actividade do concurso “Clases sen fume” na que participan os alumnos de 1º e 2º da ESO para a prevención do tabaquismo.
Esta actividade consiste nun lema, acompañado dunha representación gráfica co obxectivo de convencer á mocidade de non comezar a fumar.
Na segunda actividade do concurso “Clase sen fume”, os alumnos de 1º e 2º da ESO fixeron un cómic para previr o inicio do tabaquismo.

Esta actividad consta de un lema, acompañado de una representación gráfica con el objetivo de convencer a los jóvenes de que no empiecen a fumar.

En la segunda actividad del concurso “Clase sen fume”, os alumnos de 1º y 2º da ESO hicieron un cómic para prevenir el inicio del tabaquismo.