fbpx

Grao MedioGuía no medio natural e tempo libre

Denominación: Guía no medio natural e tempo libre
Titulación: Técnico en Guía no medio natural e tempo libre.
Nivel: Formación Profesional de Grao Medio.
Duración: 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
Familia profesional: Actividades Físicas e Deportivas

Competencia xeral

O obxectivo xeral deste título é dotar aos alumnos/as dos coñecementos necesarios para elaborar, coordinar, supervisar, desenvolver e avaliar actividades de lecer e tempo libre no medio natural desde un punto de vista multidisciplinar de maneira tanto de forma teórica como a súa posterior posta en marcha de forma práctica.
O alumno/a adquirirá a competencia suficiente para desenvolver as devanditas funcións e que os usuarios das anteditas actividades poidan gozar do medio natural de forma lúdica e segura, facilitando a súa práctica e adaptándoa segundo as necesidades do grupo e/ou a contorna na que se realicen ditas actividades.

Saídas profesionais

 • Socorrista no medio natural.
 • Monitor de tempo libre.
 • Guía de grupos a cabalo no medio natural.
 • Guía de grupos en itinerarios de montaña (alta e baixa montaña).
 • Guía de grupos en bicicleta.
 • Coordinador en empresas de actividades de tempo libre.
 • Instrutor de actividades de lecer e recreativas en espazos acuáticos naturais.
 • Guía no medio natural acuático.
 • Monitor de actividades de escalada.

Máis información

GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y TIEMPO LIBRE3
GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y TIEMPO LIBRE

Módulos formativos do primeiro curso (960 horas)

 • Técnicas de equitación (170 horas)
 • Atención a grupos (70 horas)
 • Organización de itinerarios (110 horas)
 • Guía de alta e baixa montaña (195 horas)
 • Guía de bicicleta (150 horas)
 • Técnicas de tempo libre (130)
 • Técnicas de natación (75 horas)
 • Empresa e iniciativa emprendedora (60 horas)

 

Módulos formativos do segundo curso (1040 horas)

 • Guía ecuestre (90 horas)
 • Socorrismo no medio natural (155 horas)
 • Guía no medio natural acuático (130 horas)
 • Manobras con cordas (175 horas)
 • Formación e orientación laboral (90 horas)
 • Formación en centros de traballo (400 horas)

Descrición/ Resumo

Cada vez é máis a xente que ve no medio natural un lugar onde desconectar do ruído, as présas, o reloxo… aos que estamos sometidos nas cidades. É aquí onde nace a necesidade de persoas que sexan capaces de coordinar, organizar e dirixir actividades lúdico-deportivas dentro dun ambiente máis puro, enriquecedor e posibilitador de moitas prácticas que na contorna urbana estarían dificultadas ou serían imposibles de realizar.

O Título de Guía no Medio Natural e Tempo Libre ofrece aos seus alumnos/as unha formación integral teórico-práctica dentro dos diferentes espazos naturais coa cal ofrecer unha práctica lúdico-deportiva segura e exitosa. Na devandita formación os alumnos e alumnas poderán aprender desde a desenvolver roteiros a cabalo e os coidados que estes deben de levar así como a preparación dos mesmos para a práctica (Técnicas de equitación e Guía ecuestre); guiar a un grupo de usuarios en bicicleta por unha paraxe natural ou semi-urbana así como o mantemento do material necesario (Guía en bicicleta); iniciar a usuarios na práctica de escalada (Manexo de corda); adquirir ferramentas coas que dinamizar, empatizar, facer gozar e adaptarse aos diferentes perfís de clientes para facer prácticas entretidas e motivadoras (Atención a grupos e Técnicas de tempo libre); ou aprender como realizar actividades no medio acuático e garantir a seguridade dos usuarios-bañistas en espazos acuáticos naturais (Socorrismo no medio natural, Técnicas de natación e Guía no medio natural).

Como calquera ciclo formativo, toda esta formación de tipo modular ten unha visión e desenvolvemento transversal para que o alumno/a comprenda a súa formación como un todo uniforme que debe ser capaz de xestionar e adaptar en función das necesidades e capacidades dos usuarios que asistan ás súas sesións de acondicionamento físico, así como a contorna na cal se desenvolverán ditas sesións.

GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y TIEMPO LIBRE3

Para máis información: [email protected]