Quantcast
Skip to main content

Ciclo Medio Emerxencias Sanitarias

Denominación: Emerxencias Sanitarias.
Titulación: Técnico en Emerxencias Sanitarias.
Nivel: Formación Profesional de Grao Medio.
Duración: 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
Familia profesional: Sanidade.

Competencia xeral

A competencia xeral do título de Técnico en Emerxencias Sanitarias consiste en trasladar ao paciente ao centro sanitario, prestar atención básica sanitaria e psicolóxica na contorna prehospitalario, levar a cabo actividades de teleoperación e teleasistencia sanitaria, e colaborar na organización e desenvolvemento dos plans de emerxencia, dos dispositivos de risco previsibles e da loxística sanitaria ante unha emerxencia individual, colectiva ou catástrofe.

Saídas profesionais

Este profesional desenvolve a súa actividade no sector sanitario relacionado co traslado de pacientes ou vítimas e a prestación de atención sanitaria e psicolóxica inicial, colaborando na preparación e desenvolvemento da loxística sanitaria ante emerxencias colectivas ou catástrofes, así como participando na preparación de plans de emerxencia e dispositivos de risco previsible do ámbito da protección civil.

Módulos formativos do primeiro curso (960 horas)

 • Anatomofisiología e patoloxía básicas (107 horas).
 • Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia (53 horas).
 • Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia (266 horas).
 • Dotación sanitaria (107 horas).
 • Formación e orientación laboral (107 horas).
 • Loxística sanitaria en emerxencias (160 horas).
 • Mantemento mecánico preventivo do vehículo (80 horas).
 • Teleemergencias (80 horas).

Módulos formativos do segundo curso (1040 horas)

 • Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia (227 horas).
 • Evacuación e traslado de pacientes (245 horas).
 • Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles (105 horas).
 • Empresa e iniciativa emprendedora (53 horas).
 • Formación en centros de traballo (410 horas).

Descrición

A formación que recibirá o alumno matriculado no Ciclo Medio de Emerxencias Sanitarias permitiralle prestar atención básica sanitaria e psicolóxica na contorna prehospitalario, trasladar ao paciente ao centro sanitario, levar a cabo actividades de teleoperación e teleasistencia sanitaria, colaborar na organización e desenvolvemento dos plans de emerxencia dos dispositivos de risco previsibles e da loxística sanitaria ante unha emerxencia individual, colectiva ou catástrofe.

A formación que recibirá o alumno matriculado no Ciclo Medio de Emerxencias Sanitarias permitiralle:

 • Evacuar ao paciente ou vítima utilizando as técnicas de mobilización e inmobilización e adecuando a condución ás condicións do mesmo, para realizar un traslado seguro ao centro sanitario de referencia.
 • Aplicar técnicas de soporte vital básico ventilatorio e circulatorio en situación de compromiso e de atención básica inicial noutras situacións de emerxencia.
 • Colaborar na clasificación das vítimas en todo tipo de emerxencias e catástrofes.
 • Prestar apoio psicolóxico básico ao paciente, familiares e afectados en situacións de crises e emerxencias sanitarias.
 • Atender a demanda de asistencia sanitaria recibida nos centros xestores de teleoperación e teleasistencia.
 • Axudar ao persoal médico e de enfermería na prestación do soporte vital avanzado ao paciente en situacións de emerxencia sanitaria.
 • Verificar o funcionamento básico dos equipos médicos e medios auxiliares do vehículo sanitario.
 • Controlar e repoñer as existencias de material sanitario.

Estes ensinos inclúen os coñecementos necesarios para levar a cabo as actividades de nivel básico de prevención de riscos laboráis.

Se tes algunha dúbida,ponte en contacto connosco