Quantcast
Skip to main content

Ciclo Medio Guía no medio Natural e Tempo Libre

Denominación: Guía no Medio natural e Tempo libre.
Titulación: Técnico en Guía no Medio Natural e Tempo Libre.
Nivel: Formación Profesional de Grao Medio.
Duración: 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
Familia profesional: Actividades Físicas e Deportivas.

Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en desenvolver, xestionar e instruír actividades de lecer e tempo libre adaptándoas aos participantes e situación, respectando o medio ambiente e garantindo a seguridade e calidade das mesmas.

Saídas profesionales

 • Socorrista no medio natural.
 • Monitor/a de tempo libre.
 • Guía de grupos a cabalo.
 • Guía de grupos en itinerarios de montaña (baixa e media montaña).
 • Guía de grupos en bicicleta.
 • Monitor/a en empresas de actividades de tempo libre.
 • Instrutor/a de actividades de lecer e recreativas en espazos acuáticos naturais. Guía no medio natural acuático.
 • Instrutor/a de actividades de escalada.

Módulos formativos do primeiro curso (960 horas)

 • Técnicas de equitación (133 horas).
 • Organización de itinerarios (133 horas).
 • Manobras con cordas (214 horas).
 • Guía de bicicleta (160 horas).
 • Técnicas de tempo libre (107).
 • Técnicas de natación (53 horas).
 • Lingua estranxeira profesional I (53 horas).
 • Formación e orientación laboral (107 horas).

Módulos formativos do segundo curso (1040 horas)

 • Guía ecuestre (70 horas).
 • Atención a grupos (53 horas).
 • Empresa e iniciativa emprendedora (53 horas).
 • Socorrismo no medio natural (105 horas).
 • Guía no medio natural acuático (105 horas).
 • Guía de baixa e media montaña (191 horas).
 • Lingua estranxeira profesional II (53 horas).
 • Formación en centros de traballo (410 horas).

Descrición

Cada vez máis persoas buscan no medio natural unha vía de escape ao estrés das cidades. É por iso que xorde a necesidade de formar a técnicos con competencias para organizar, coordinar e dirixir actividades lúdico-deportivas nunha contorna natural e favorecedora de multitude de prácticas que nas urbes, a duras penas poderíanse realizar.
O Título de Guía no Medio Natural e de Tempo Libre dota ao alumnado de coñecementos teórico-prácticos cos que poder utilizar o medio natural para ofrecer servizos de carácter recreativo e deportivo de forma segura e exitosa.

Nos dous cursos de formación, os alumnos/as van adquirir a través dos diferentes módulos coñecementos relacionados con: os coidados e preparación que requiren os cabalos para a súa equitación e realización de roteiros ecuestres (Técnicas de equitación e Guía ecuestre); o mantemento e uso da bicicleta para guiar a usuarios por roteiros na natureza ou semiurbanos (Guía en bicicleta e Organización de itinerarios); técnicas básicas para a iniciación na práctica de escalada e roteiros por baixa e media montaña (Manobras con cordas e Guía de baixa e media montaña); aprendizaxe de actividades no medio acuático garantindo a seguridade dos usuarios-bañistas en espazos acuáticos naturais (Técnicas de natación, Socorrismo no medio acuático natural e Guía no medio natural) e os recursos necesarios para empatizar con todo tipo de usuarios propiciando así, que os servizos ofrecidos sexan de calidade á vez que motivantes (Técnicas de tempo libre e Atención a grupos).
Como en todos os ciclos formativos, os contidos dos módulos son tratados transversalmente co fin de dotar ao alumno dun coñecemento integral, que lle permita actuar, acorde ao perfil do usuario, nas diversas situacións que o medio natural e o tempo libre ofrece.

Se tes algunha dúbida,ponte en contacto connosco